Ultrazvuk

Co je ultrazvukové vyšetření?

Ultrazvukové vyšetření mozkových cév neboli neurosonografie je neinvazivní, nebolestivé vyšetření pomocí ultrazvukového přístroje. Hraje významnou roli v rámci prevence cévní mozkové příhody. Ultrazvuk karotid (Doppler nebo duplexní sono) je ultrazvukové vyšetření hlavních krčních tepen. Střední a přední mozková tepna spolu s nitrolebním úsekem vertebrální tepny jsou vyšetřitelné pomocí tzv. transkraniální barevně kódované sonografie (TCCD) neboli vyšetření přes lebeční kost.

Zjišťujeme průchodnost cév ev. jejich zúžení procesem zvaným ateroskleróza.

Při zúžení průsvitu cévy se snižuje množství krve přitékající do mozku a hrozí tak vznik mozkové ischemické příhody (mozkové mrtvice). Včasné odhalení tohoto stavu a jeho léčení může předejít vzniku příhody a zachránit život nebo zabránit trvalým následkům iktu.

 

Jaké jsou nejčastější indikace k ultrazvukovému vyšetření?

  • Primární prevence u pacientů ve zvýšeném riziku cévní mozkové příhody
  • Sekundární prevence u pacientů s prodělanou mozkovou příhodou
  • Závratě
  • Poruchy vědomí a kolapsové stavy 
  • Bolesti hlavy zejména migrény
  • Pacienti s cévními rizikovými faktory jako jsou vysoký krevní tlak, obezita, kouření, přítomnost mozkové příhody u sourozenců nebo rodičů, cukrovka, ischemická choroba srdeční (ICHS), stav po prodělaném srdečním infarktu nebo implantaci stentu, postižení cévního systému dolních končetin tzv. ICHDKK

 

Je vyšetření bezpečné?

Vyšetření ultrazvukem je bezbolestné a bez radiační zátěže. Probíhá vleže, bez žádné zvláštní přípravy a trvá dle náročnosti 15-30 minut.

Pro lepší zobrazení se na vyšetřované místo nanáší gel.

 

Jaká je výhoda vyšetření cév mozkových tepen specialistou s licencí v oboru neurosonologie?

Vyšetření provedené radiologem, internistou či cévním lékařem zahrnuje izolované vyšetření krkavic a nezjišťuje se stav cév přímo v mozku.

Vyšetření neurosonologem zahrnuje i vyšetření transkraniální přes lebeční kost, vyšetření kolaterálního mozkového oběhu či vyšetření mozkového parenchymu.

 

Jaký je princip ultrazvuku?

Ultrazvuk je zvukové vlnění vysoko nad hranicí slyšitelnosti. Toto vlnění vysílané ultrazvukovou sondou proniká hmotou a na rozhraní dvou částí s odlišnými vlastnostmi dochází k odražení části vln a jejich návratu zpět směrem ke zdroji. Přístroj odražené vlny a jejich časové zpoždění zpracuje do výsledného obrazu na monitoru. Přístroj na základě výpočtu dokáže určit a barevně zobrazit směr a rychlost proudění krve a případné zúžení průsvitu cévy.

Co vás zajímá?

Kontaktujte nás

Neurologická ambulance Vyškov, s.r.o.

MUDr. Kateřina Ferencová

Radka Miklasová - sestra

Puškinova 2a
682 01 Vyškov

T: +420 517 347 879

E: sestra@neurologievyskov.cz

IČ: 016 40 097
DIČ: CZ 016 40 097